V19 > | Steg | Sömn | Syremättnad | Puls | EKG | HRV | Blodtryck | Apné

I lager

995,00 kr
Priset anges inkl. moms


Hälsa, Sömn & Aktivitet

Aktivitetsbandet V19 ger viktig information om hjärta, blodtryck, syremättnad, sömn, andning och motion. Bandet hjälper till att hålla koll på både kropp & hälsa. Med automatisk mätning av puls, blodtryck och blodets syremättnad, samlar bandet information som kan hjälpa till att upptäcka högt blodtryck eller andningsuppehåll under sömn, sk sömnapné. Högt blodtryck och sömnapné är två vanliga sjukdommar som kan vara väldigt svåra att upptäcka själv. Med V19 kan du få indikationer så att du kan vidta åtgärder i tid. 

 

Syremättnad, oximeter

V19 har inbyggd pulsoximeter som mäter blodets syremättnad med god noggrannhet. Man kan starta mätning enkelt direkt med armbandet. Normalvärden för syremättnad är 95-100% och anger hur stor del av blodets hemoglobin som bär fullt med syreatomer. Låg syremättnad är farligt för hälsan och kan orsakas av olika anledningar. I vanliga fall leder låg syremättnad till "lufthunger", men det förekommer även så kallad tyst hypoxi. Bandet kan även mäta syremättnad automatiskt under natten för att upptäcka sömnapné och larma för ev. hypoxi (syrebrist pga andningsuppehåll)

v19-spo2-4

 

 

Daglig hälsokoll

Till bandet finns en mobilapp (kostnadsfri) där alla mätningar sparas. Band och mobilapp behöver inte vara sammankopplade hela tiden eftersom bandet kan mäta och spara värden i sitt inbyggda minne. När band och mobilapp kopplas ihop, görs en automatisk överföring från bandets minne till mobilappen. Rekommendationen är att koppla ihop band och app minst en gång per dag. I appen hittar du dina sparade mätvärden för steg, sömn, puls, blodtryck, HRV (pulsvariabilitet), Syremättnad (SpO2) och EKG. Du kan lätt följa och jämföra dag för dag och vara uppmärksam på förändringar. Där finns även förklaring och information om olika mätvärden och resultat. Bandet mäter och registrera flera viktiga hälsoparametrar som sammanställs i appen per dag, veckovis och per månad för jämförelse. 

 

dagli-haelso-check

 

Med bandet runt handleden registreras steg och sömn automatiskt, det finns även möjligheter att hålla koll på motionspass med bandet. V19 är vattensäkert enligt internationell standard IP68, vilket innebär att det kan bäras även vid kontakt med vatten och fukt från träning, tvättning eller dusch. 

 

V19-on-arm-1

 

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en folksjukdom och många drabbas utan att veta om det. Det kallas den tysta sjukdommen eftersom man inte känner att man har den. Med bandet på handleden och automatisk daglig mätning bygger man upp en bra referensbild för viktiga hälsoparametrar. Med regelbundna mätningar under lång tid får du en unik möjlighet att upptäcka eventuella förändringar. Mätvärden samlas i appen där snittvärden per dag, vecka och månad finns för jämförelse.

 

bp-check

 

Sömn, motion & kost

Är grundpelare för god hälsa. Aktivitetsbandet V19 har olika sensorer som mäter och registrerar aktiviteter och hälsoparametrar för att ge dig så bra bild som möjligt av din hälsa och hur väl du når dina uppsatta mål för sömn och rörelseaktiviteter. Med all information får du ett bra underlag för att hålla kursen stadig mot en frisk och hälsosam livsstil. Det finns konstaterade samband mellan dålig sömn, lite motion, hög stress, mm och högt blodtryck. Mät dina aktiviteter och sömn med bandet och se hur blodtryck och hjärthälsa förhåller sig.  

 

V19-hrv-2-395px

 

HRV, Pulsvariabilitet

HRV är ett mått på hjärtats förmåga att anpassa sig i det autonoma nervsystemet. Genom att mäta HRV, eller pulsvariabiliteten som det kallas på svenska, under sovtimmarna, får man fram en indikator på hur väl kroppen återhämtar sig och stressar av. I appen finns detaljerad information om hur pulsvariabiliteten ser ut under natten och ett sk Lorenz spridningsdiagram som är ett verktyg för att tolka mätvärdena. Kortfattat kan man säga att pulsvariabilitet är den skillnad i tid mellan hjärtslag som man normalt har. Hög variabilitet i vila är bra. 

 

Syremättnad, nattetid

Syremättnad, SpO2, ligger normalt på 95-100% och avser hur stor andel av den maximalt möjliga syremängden du har i blodet vid mätningen. För att få extra bra noggrannhet har V19 en oximeter sensor som mäter SpO2 med rött + infrarött ljus. V19 kan mäta blodets syrehalt automatiskt under sovtimmarna och med hjälp av mätvärden för syremättnad kan bandet upptäcka andningsuppehåll under sömnen, sk sömnapné. Sjunker syrenivån under en viss gräns finns larmfunktion i bandet som vibrerar och väcker personen så att andningen kommer igång. 

V19-sleep-spo2-hypoxi

 

Sömnapné

Andningsuppehåll leder till sänkning av blodets syremättnad och leder till allvarliga hälsorisker. Den vanligaste formen är obstruktiv sömnapné, som innebär att övre luftvägar blockeras. Personer med  obstruktiv sömnapné snarkar och kan vara trötta på dagen på grund av dålig sömn. Bandet mäter syrehalten i blodet under sömnen för att upptäcka tillstånd av sömnapne. I appen sammanställs en OSAHS analys som visar om du har andningsuppehåll och andra faktorer som rörelse, andningsfrekvens, hjärtbelastning, mm.

 

V19-apne-395px

 

Puls

Håll koll på hur din puls varierar under dygnet med bandets automatiska pulsmätning som sparar alla värden till mobilappen. Du får information om din vilopuls och högst/lägst puls under dygnet, snittvärden visas i digram. Du kan ställa in bandet att larma om pulsen överstiger ett angivet gränsvärde. Den automatiska pulsmätningen görs med ljus (PPG), bandet har även pulsmätning med EKG som görs genom att placera ett finger på bandets ovansida.

 

Blodtryck

Låt armbandet mäta blodtryck automatiskt och spara till mobilappen, så får du bra referensvärden som kan göra dig uppmärksam på förändringar. I appen hittar du genomsnittsvärde tillsammans med högst/lägst uppmätta värden under dygnet.

v19-bp-4

 

Sömnmätning

Bandet mäter automatiskt sömn och visar i bandets display total sovtid och sömnkvalitet. Genom att aktivera avancerad sömnmätning för bandet får man även information om REM, drömsömn. I mobilappen finns mer information om din sömn, där ser du fördelning på djup-, lätt- och drömsömn (avancerad sömnmätning), samt tidpunkter för insomna och vakna. Bandet kan mäta mer än en sömnperiod per dygn, tex en eftermiddagslur, och redovisa båda perioderna separat i appen. Med avancerad sömnmätning aktiverat använder bandet även pulsmätning för att mäta sömnen och mätning av syremättnad under natten ger information om andningsuppehåll under sömn, sömnapné.

 

Stegräknare

Bandet registerar automatiskt alla steg du tar under dagen och du kan enkelt mäta  joggingturen med bandet. Tillsammans med steg får du även information om distans och förbrukade kalorier. För joggingrundan ser du även puls och tid i display och sparat till appen. 

 

Batteri

Bandet har ett laddningsbart Li-polymer batteri på 130mAh, laddning tar 1-2 timmar och räcker för ca 3 dygns användning med alla funktioner igång. Energiförbrukningen minskar om färre automatiska mätningar är aktiverade. Bandet visar symbol för laddning i display när batteriet behöver laddas. 

 

Auto tänd display

Lyft armen för att tända upp display automatiskt med klocka och information om steg, puls, mm. Utformning av startdisplay finns några olika varianter att välja mellan i mobilappen. 

 

HRV, Pulsvariabilitet

Bandet analyserar din pulsvariabilitet, HRV, genom att kontinuerligt mäta pulsen under natten (kl. 00.00 - 07.00). Värdet ger ett mått på hur väl du återhämtar dig och stressar av under vila. Om du är övertränad eller överstressad kan HRV indikera med ett lägre hälsoindex, som visas på skala 0 - 100, där 60+ är normalt och 100 är perfekt. Om man gör en EKG test med bandet får man en momentan bild av HRV värdet i testen, tillsammans med QT-värde och puls.

 

Syremättnad

Bandet mäter blodets syremättnad med rött + infrarött ljus för bästa noggrannhet. Genom att mäta automatiskt under sovtimmarna kan bandet upptäcka andningsuppehåll, sömnapné. I mobilappen hittar du en sk OSAHS analys som ger en utökad bild av din sömn, du kan se eventuella andningsuppehåll, syremättnad, andningsfrekvens, hur mycket du rör dig i sömnen och hur kraftfullt hjärtat pumpar blod samt om du drabbats av syrebrist (Hypoxi) under sömn.

 

Sömnapné

Genom att mäta blodets syremättnad under sömnen kan bandet upptäcka sömnapé, andningsuppehåll, och det kan larma om syremättnaden sjunker lågt så att det finns risk för hypoxi, syrebrist. Bandet vibrerar och väcker för att avbryta tillstånd av andningsuppehåll.

 

Testa EKG

Kolla EKG med aktivitetsband dela reslultatet

 

Med aktivitetsbandet V19 kan du testa ditt EKG enkelt. För att se din EKG kurva använder du mobilappen som hör till bandet. V19 har en kontaktplatta på undersidan och en på ovansidan. Genom att hålla ena handens finger på ovansidans kontakt och bandets undersida i kontakt med andra armen får man en krets med två kontaktpunkter och hjärtat mitt emellan dem. Efter några sekunder ser du din EKG kurva på mobilens skärm. Efter fullbordad test kan du välja om du vill spara inspelningen av ditt EKG. Den sparade testen kan du vid senare tillfälle titta på eller visa upp för konsultation. Det går även bra att dela mätningen via sociala nätverk eller andra appar och mail. Man kan använda EKG funktionen i bandet för att mäta pulsen. Det kan man göra direkt med bandet utan att använda mobilappen. Standard för aktivitetsband är att mäta puls med PPG (fotopletysmografi) som mäter blodflödet med hjälp av ljus. EKG funktionen i V19 ger ytterligare en möjlighet för pulsmätning.

 

Alarm, påminnelser, timer, stoppur

Armbandet har; | Alarm Clock | Event reminder | Timer | Stoppur |

Lägg in enstaka eller återkommande påminnelser, tex varje vardag, eller enskild veckodag, olika klockslag, mm. många möjligheter. Välj bland 20 olika ikoner för att symbolisera påminnelsen som visas i displayen på armbandet samtidigt som det vibrerar för att uppmärksamma. Finns även "Upp-och-hoppa" [ Sedentary Reminder ] påminnelse för att ta en paus och sträcka på sig under tex stillasittande arbete, ställbart för intervall mellan rörelsepåminnelse och del av dygnet som påminnelse ska göras. Skillnad mellan detta larm och ovanstående påminnelser är att det här känner av hur länge man suttit still, istället för att påminna vid fasta tidpunkter. Använd bandet som väckarklocka eller andra tidsinställda larm, armbandet vibrerar och tänder display med "väckarklocka-ikon" när klockslaget inträffar.

Timer funktionens tidslängd ställs in i appen, sen startar man den enkelt i ambandet, stoppuret startas och stoppas i displayen.

 

 

Funktioner

Klocka, Datum, Steg, Distans, Kaloriförbränning, Puls (PPG), Puls (EKG), Blodtryck (PPG), Sömn (Djup, Lätt, REM), Syremättnad i blodet SpO2, Löpning (Tid, Steg, Puls, Distans, Kalorier)

 

 

Skärm

IPS TFT färgskärm, 1.14", högupplöst 135x240, härdat glas. Auto tänd upp vid armrörelse med möjlighet att begränsa lystid (3 s - 9 s) och dygnstid för funktionen, tex 07.00-23.00. Om man inte vill att den ska tändas på natten tex. Ställbar ljusstyrka. Möjlighet att välja olika design för startskärm (klocka/datum).

 

 

Batteri

Laddningsbart Li-polymer, 130mAh. Användning 3-5 dagar beroende på hur många funktioner som körs, standby 7-9 dagar.

 

 

Hitta mobiltelefon

Funktionen hjälper dig att hitta mobiltelefonen om du lagt ifrån dig den och inte kan hitta den. Armbandet och mobilen måste vara ihopkopplad via appen och är begränsad till räckvidden för bluetooth. När du startar sökningen och rör dig runt, startas signal i mobilen när du kommer inom räckhåll för bluetooth (10 m)

 

Mobilappen

Installera appen WoFit från Google Play för Android 4.4 och senare eller från Apple App Store för iOS 9.0 och senare versioner. 

I appen sparas information från armbandet varje gång du synkroniserar band och mobil. Överföring från armbandet startar automatiskt när du öppnar appen förutsatt att band och mobil är parade. Om inte, får du meddelande om att koppla ihop enheten när du startar appen.

Du hittar information om antal steg, sträcka och förbrukade kalorier, dag för dag.

V19-wofit-ex1

 

V19 mäter pulsvariabilitet (HRV) under sömnen och sammanställer ett Hjärthälsoindex som visar hur hjärtat anpassar sig i det autonoma nervsystemet. HRV-analys, med Lorenz spridningsdiagram finns i appen och visar förmåga att återhämta och stressa av. 

V19-wofit-ex2

Pulsvariabiliteten mäts minutvis under natten från kl. 00 til 07 och varje mätvärde bildar en punkt i en Lorenz spridningsdiagram som analyserar och tolkas i appen. Med mätning av syremättnad i blodet kan bandet upptäcka tecken på andningsstillestånd under sömn och larma med att vibrera armbandet. Du hittar en OSAHS-analys med olika parametrar som apné, andningsfrekvens och rörelseaktivitet.

V19-wofit-ex3

Vattentät; Vattentät enligt IP68, klarar normal dusch etc, ej varma bad och dykning

Storlek;

size-1

size-2

Bruksanvisning

Svensk bruksanvisning, PDF 

PDF-ikon

Tillbehör

Produkt OBS Status Pris
Extra band Aktivitetsband V19 Svart Extra band Aktivitetsband V19 Svart
179,00 kr *
*
Priserna anges inkl. moms
Visa information om tillbehör

Utforska även dessa kategorier: Hälsa, Startsida, Aktivitetsband
Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter