Aktivitetsband V19 | Blodtryck | Sömnanalys | EKG | HRV | SpO2 | Puls | Steg


Aktivitetsband V19 | Blodtryck | Sömnanalys | EKG | HRV | SpO2 | Puls | Steg

I lager

995,00 kr
Priset anges inkl. moms


V19 aktivitetsarmband kan ge dig viktig information om hjärta, blodtryck, sömn och aktiviteter. Högt blodtryck och sömnapné är två vanliga sjukdommar som är väldigt svåra att upptäcka själv. Bandet tillsammans med mobilapp kan mäta och spara värden för blodtryck, mm. automatiskt. Det mäter puls och blodets syremättnad (SpO2) under natten. Med SpO2 som underlag kan bandet larma om det upptäcker andningsuppehåll (sömnapné). 

 

Sammanfattning

 

Blodtryck

Bandet kan mäta blodtryck automatiskt hela dygnet och ge dig refernsvärden samlat i mobilappen. Det går även att starta mätning manuellt direkt med armbandet eller via mobilapp. Blodtrycksmätning baseras på PPG mätning + algoritm, ger referensvärden, ersätter inte mätning med medicinsk utrustning.

 

Blodets syremättnad

Bandet mäter blodets syremättnad (SpO2) med rött + infrarött ljus. Genom att aktivera automatisk mätning av SpO2 gör bandet även en sk OSAHS analys som upptäcker andingsuppehåll och låg syremättnad under sömn.  

 

Pulsvariabilitet, HRV

HRV är ett mått på hjärtats förmåga att anpassa sig i kroppens autonoma nervsystem. HRV mäts automatiskt under natten, du får ett nyckeltal i appen för ditt hjärtas hälsotillstånd.

 

Sömnmätning

Bandet registrerar automatiskt djupsömn, lättsömn och drömsömn, mm. Du får en summering av hur din sömn varit varje natt. Med avancerad sömnanalys mäter och använder bandet även puls för att analysera sömnen. Med SpO2 mätning får man en OSAHS analys för sömnen.

 

EKG

Mät, spela in och och dela EKG-kurva. Pulsmätning med EKG direkt med bandet.

 

Aktiviteter

Registrerar steg, puls, distans, förbrukade kalorier och har funktioner för att mäta motionspass som promenad, jogging och cykling

 

 

 

Blodtrycksmätning

 

högt blodtryck ökar risken för stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer. V19 kan mäta blodtryck och andra parametrar automatiskt

Ett aktivitetsband med blodtrycksmätning som V19 kan hålla koll på ditt blodtryck automatiskt. Du behöver inte tänka på att plocka fram blodtrycksmätare, sätta på manschett och göra mätningen. Har man tendens till högt blodtryck rekommenderas man även att föra dagbok  över sina mätvärden. Med V19 aktiverar du bara automatisk blodtrycksmätning i mobilappen, sedan sköter bandet mätningen automatiskt och för dagbok över värdena. I appen kan du hitta hur ditt blodtryck varierat under dygnets 24 timmar. Mätvärden som du får från aktivitetsbandet är referensvärden som du kan ha som komplement för att upptäcka förändringar. 

 

 

 

 

Pulsvariabilitet, HRV

v19-hrv-395

Det är normalt att två hjärtslag efter varandra aldrig är exakt lika varandra i kraft, tid och längd mellan hjärtslagen. Ett normalt hjärta slår inte med exakt jämna intervaller. Tiden mellan hjärtslag varierar med millisekunder, variationen benämns HRV eller pulsvariabilitet. En vältränad person har högt HRV i vila och lågt vid fysisk ansträngning. Arbetspuls har lägre HRV än vilopuls. HRV påverkas av allmäntillståndet och styrs av det autonoma nervsystemets båda delar, det sympatiska och parasympatiska systemet. När tillståndet är normalt och balansen mellan de båda systemen fungerar får man den normala pulsvariabiliteten och HRV-värdet kan indikera om systemen inte är i balans. Exempelvis stressade personer, äldre och sjuka har lägre HRV i vila.

 

 

 

Avancerad Sömnanalys

V19-sleep-spo2

 

Ha armbandet på dig när du sover så får du en bra sömnmätning automatiskt. Armbandet registrerar när du somnar, hur mycket djupsömn, REM sömn och lättsömn du har under natten. Den mäter också hur lätt du somnar om efter störd nattsömn och hur lång tid det tar att gå ner i djupsömn. Med hjälp av informationen kan du lära dig vad som påverkar din sömn positivt eller negativt och agera preventivt för bättre sömn och hälsa.

 

Genom att aktivera "scientific sleep" använder bandet även pulsmätning för att analysera sömnen och med automatisk SpO2 mätning aktiverad får du även en OSAHS-analys. OSAHS står för Ostructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrom och handlar om olika grad av blockering av andningsvägar under sömn. Apnea är fullt blockerade andniningsvägar under sömn och en period av Hypopnea  innebär en 10 sekunds period när andningen är reducerad med 50 procent eller mer. Både hypopnea och apnea är allvarliga sjukdomstillstånd som man bör söka hjälp med hos vården.

 

 

Testa EKG

Kolla EKG med aktivitetsband dela reslultatet

 

Med aktivitetsbandet V19 kan du testa ditt EKG enkelt. För att se din EKG kurva använder du mobilappen som hör till bandet. V19 har en kontaktplatta på undersidan och en på ovansidan. Genom att hålla ena handens finger på ovansidans kontakt och bandets undersida i kontakt med andra armen får man en krets med två kontaktpunkter och hjärtat mitt emellan dem. Efter några sekunder ser du din EKG kurva på mobilens skärm. Efter fullbordad test kan du välja om du vill spara inspelningen av ditt EKG. Den sparade testen kan du vid senare tillfälle titta på eller visa upp för konsultation. Det går även bra att dela mätningen via sociala nätverk eller andra appar och mail. Man kan använda EKG funktionen i bandet för att mäta pulsen. Det kan man göra direkt med bandet utan att använda mobilappen. Standard för aktivitetsband är att mäta puls med PPG (fotopletysmografi) som mäter blodflödet med hjälp av ljus. EKG funktionen i V19 ger ytterligare en möjlighet för pulsmätning.

 

Funktioner Aktivitetsband V19

Hälsofunktioner

Bandet kan mäta hälsoparametrar automatiskt (blodtryck, blodets syremättnad och avancerad sömnanalys (Apnea, SpO2, Andningsfrekvens, Hypoxia, Cardic Load, Sleep Activity). De automatiska mätningarna av blodtryck, syresättning av blodet och avancerad sömnanalys kan aktiveras / avaktiveras i appen [Settings>Device>Switch]. 

 

 

Blodtryck

Armbandet kan mäta blodtryck automatiskt under hela dygnet, du aktiverar automatisk mätning i appen. Mätning görs med 5 minuters intervall och i appen sparas genomsnittsvärde för varje timme och de underliggande mätningar. Även om blodtrycksmätningen inte är med medicinsk noggrannhet, ger det ett unikt referensvärde för att spåra förändringar och variationer. Du hittar information om högsta, lägsta, genomsnitt och senast uppmätta blodtrycket i appen. Där finns även grafisk presentation av uppmätta värden. Förutom funktionen för automatisk mätning av blodtrycket kan man starta mätning direkt i bandet genom att bläddra fram till blodtrycks-ikonen i displayen.

 

HRV, Pulsvariabilitet

Variationen i pulsrytmen mäts under nattetid och visas i appen med ett enkelt hälsoindex (Herat Health Index), graderat i rött, gult & grönt intervall. Det är referensvärden men kan tjäna som ett tidigt larm om förändringar. Ett lågt HRV värde kan tyda på ohälsosam stress och oförmåga till återhämtning. HRV mäts varje minut under nattetid och varje mätvärde prickas in i ett spridningsdiagram (Lorenz Scatter Plot) som används för att bedöma hjärtfunktionen på fyra olika punkter som betygssätt med 1 till 5 stjärnor och visas i appen under rubriken "Lorenz Plot Analys".

mätvärden för pulsvariabilitet visas i ett Lorenz spridningsdiagram

 

Puls

Bandet mäter automatiskt puls med PPG (fotopletysmografi) dygnet runt, varje minut. Du kan starta mätning manuellt i displayen, antingen med PPG eller med EKG-mätning. Den automatiska mätningen sparas i appen där det presenteras grafiskt med info om högst, lägst och genomsnittlig puls under dygnet, samt beräknad vilopuls. Alla uppmätta värden under dygnet finns tillgängligt i appen under "Show all data". Du kan även låta bandet larma om din puls överstiger ett angivet pulsvärde och du kan manuellt ange ett värde för din maxpuls för att anpassa till individuella träningszoner för pulsen.

 

 

SpO2, syresättning av blodet

Bandet mäter syresättning av blodet. SpO2, Blood Oxygen Saturation. Syre transporteras i blodet med hjälp av hemaglobinmolekyler. Varje molekyl kan bära 4 syreatomer. SpO2 värdet anger hur stor andel av hemaglobinet i blodet som bär full last av syre, O2. Värdet ska normalt ligga mellan 95 och 100%. Om det ligger under 90% finns anledning att göra en ordentlig undersökning. Mätvärden för SpO2 utgör underlag för OSAHS-analysen som görs i appen.

 

Stegräknare

Stegräkning är en av basfunktionerna i armbandet. Du kan sätta upp mål för hur många steg du ska ta per dag och bandet hjälper dig att  hålla reda på om du når dina mål eller tom överträffar dem. I appen hittar du resultaten presenterat i ett antal olika former, anntal steg, sträcka och förbrukade kalorier. Statistik presenteras för olika tidsintervall; timme, dag, vecka, månad och totalt. Du kan om du vill dela med dig av dina prestation till sociala nätverk och andra appar.

 

Sömn

Aktivitetsbandet registrera automatisk din sömn och visar andelen djupsömn, lättsömn och drömsömn (REM-sömn). Du kan sätt mål för hur många timmar du ska sova per natt och får bekräftelse de nätter du nått målet. Under sömnsektionen hittar du även mått på hur lätt du somnar om efter att ha blivit störd i sömnen och om du varit vaken under natten.

 

Motionera

Du kan mäta joggingturen direkt med armbandet, det finns en funktion att starta mätning av tid, steg, puls, distans och förbrukade kalorier. Med appen får du fler möjligheter att registrera och mäta dina aktiviteter. Du kan välja löpning utomhus eller på löpband. Väljer du utomhus löpning aktiveras mobilens GPS-funktion och du för en kartangivelse i Google Maps hur du sprungit. Det finns även cykling som motionsalternativ och som använder mobilens GPS-funktion. Dessutom kan du använda appen för att träna på plankan. Din träning sparas i appen, du kan lägga till foto, och du kan dela den i sociala nätverk eller via andra appar i mobilen.

 

EKG

Du kan spela in din EKG-kurva med aktivitetsbandet. För att mäta EKG-signalen behövs två kontaktpunkter. Det skapas genom att hålla ena handens finger på kontaktyta på bandets ovansida, samtidigt som kontaktytan på bandets undersida ligger mot den andra armen. När du mäter EKG visas en kurva överhjärtslagen i mobilskärmen. Du kan se genomsnittspuls, QT-intervall (ms) och HRV (ms) i realtid. När mätningen är klar kan du välja om du vill spara inspelningen. Du kan lägga till kommentarer om mätningen och du kan dela den via olika appar i mobilen. Tex skicka den via mail till någon du vill ska hjälpa dig att tolka mätningen.

 

Alarm, påminnelser, timer, stoppur

Armbandet har; | Alarm Clock | Event reminder | Timer | Stoppur |

Lägg in enstaka eller återkommande påminnelser, tex varje vardag, eller enskild veckodag, olika klockslag, mm. många möjligheter. Välj bland 20 olika ikoner för att symbolisera påminnelsen som visas i displayen på armbandet samtidigt som det vibrerar för att uppmärksamma. Finns även "Upp-och-hoppa" [ Sedentary Reminder ] påminnelse för att ta en paus och sträcka på sig under tex stillasittande arbete, ställbart för intervall mellan rörelsepåminnelse och del av dygnet som påminnelse ska göras. Skillnad mellan detta larm och ovanstående påminnelser är att det här känner av hur länge man suttit still, istället för att påminna vid fasta tidpunkter. Använd bandet som väckarklocka eller andra tidsinställda larm, armbandet vibrerar och tänder display med "väckarklocka-ikon" när klockslaget inträffar.

Timer funktionens tidslängd ställs in i appen, sen startar man den enkelt i ambandet, stoppuret startas och stoppas i displayen.

 

 

Funktioner

Klocka, Datum, Steg, Distans, Kaloriförbränning, Puls (PPG), Puls (EKG), Blodtryck (PPG), Sömn (Djup, Lätt, REM), Syremättnad i blodet SpO2, Löpning (Tid, Steg, Puls, Distans, Kalorier)

 

 

Skärm

IPS TFT färgskärm, 1.14", högupplöst 135x240, härdat glas. Auto tänd upp vid armrörelse med möjlighet att begränsa lystid (3 s - 9 s) och dygnstid för funktionen, tex 07.00-23.00. Om man inte vill att den ska tändas på natten tex. Ställbar ljusstyrka. Möjlighet att välja olika design för startskärm (klocka/datum).

 

 

Batteri

Laddningsbart Li-polymer, 130mAh. Användning 3-5 dagar beroende på hur många funktioner som körs, standby 7-9 dagar.

 

 

Hitta mobiltelefon

Funktionen hjälper dig att hitta mobiltelefonen om du lagt ifrån dig den och inte kan hitta den. Armbandet och mobilen måste vara ihopkopplad via appen och är begränsad till räckvidden för bluetooth. När du startar sökningen och rör dig runt, startas signal i mobilen när du kommer inom räckhåll för bluetooth (10 m)

 

Mobilappen

Installera appen WoFit från Google Play för Android 4.4 och senare eller från Apple App Store för iOS 9.0 och senare versioner. 

I appen sparas information från armbandet varje gång du synkroniserar band och mobil. Överföring från armbandet startar automatiskt när du öppnar appen förutsatt att band och mobil är parade. Om inte, får du meddelande om att koppla ihop enheten när du startar appen.

Du hittar information om antal steg, sträcka och förbrukade kalorier, dag för dag.

Aktivitetsband mobilapp visar steg, kalorier och distans

 

V19 använder en extra infraröd sensor för att läsa av syresättning av blodet mer korrekt. Mätvärden ger underlag för en HRV-analys, en mätning av pulsvariabiliteten. Mätningen görs nattetid och presenteras i ett diagram enligt nedan exempel.

App-screens-on-OnePlus-WoFit-3

Pulsvariabiliteten mäts minutvis under natten från kl. 00 til 07 och varje mätvärde bildar en punkt i en Lorenz spridningsdiagram som analyserar och tolkas i appen. Med mätning av syremättnad i blodet kan bandet upptäcka tecken på andningsstillestånd under sömn och larma med att vibrera armbandet.

Aktivitetsbandet kan med hjälp av mätningar av blodets syremättnad dra slutsatser om sömn och tecken på apnea.

Vattentät; Vattentät enligt IP68, klarar normal dusch etc, ej varma bad och dykning

Utforska även dessa kategorier: Hälsa, Startsida
Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter