Aktivitetsband Q6 | Blodtryck | SpO2 | Puls | Steg | Sömn

895,00 kr
Priset anges inkl. moms

Ett aktivitetsbandet som mäter steg, puls, sömn och syremättnad. Bandet kan automatiskt mäta puls och referensvärden för blodtrycket. Med regelbunden automatisk mätning får man många mätresultat att jämföra för att vara uppmärksam på eventuella förändringar. 

Produktbeskrivning

Sammanfattning

Blodtrycksmätning

Starta blodtrycksmätning manuellt vid behov direkt med bandets display eller via appen. Ställ in i mobilappen automatisk mätning under dygnets timmar. 

Puls

Mät vid behov direkt  med bandets display eller via mobilappen. Bandet mäter automatiskt pulsen hela dygnet och sparar värden i mobilappen vid synkronisering av band och mobilapp.

SpO2, blodets syremättnad

Mät vid behov direkt med bandets display eller via mobilapp. Bandet mäter automatiskt blodets syremättnad och spar historik i mobilappen med funktionen "Hälsohistorik" i  appen.

Andningsfrekvens

Bandet mäter och sparar värden för andningsfrekvens till mobilapp, vid behov starta mätning direkt via mobilappen

Stegräknare

Bandet mäter automatiskt steg och sparar värden till mobilappen. Antal steg för dagen finns i bandets display följt av förbrukade kalorier och distans. Starta mätning av aktivitet (löpning, gång,..) med bandet för att registrera tid, steg, kalorier. Starta aktivitet i mobilapp för att utnyttja GPS i mobiltelefon.

Sömn

Bandet registrerar automatisk sömncykler och sparar värden uppdelat på djupsömn, lättsömn och vakentid.

Meddelande och larm

Ställ in via mobilappan vilken typ av aviseringar och larm du vill ha direkt i armbandet. Det finns många olika funktioner som kan aktiveras som exempelvis aviseringar från olika sociala appar, sms, samtal och påminelse att röra på sig, mm.

 

Aktivitetsband Q6 med blodtrycksmätning

 

Blodtryck

Högt blodtryck är en av våra folksjukdommar. Så mycket som hälften av alla män i 60-års åldern och en tredjedel av alla kvinnor, lider av högt blodtryck utan att veta om det. Det kallas vår tysta folksjukdom eftersom man inte märker att man har det. Men högt blodtryck orsakar skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer.  Högt blodtryck är många gånger en välfärdssjukdom med livsstilsrelaterade orsaker. Övervikt, stress, dåliga matvanor, rökning och för hög alkoholkonsumtion samt stillasittande är alla negativa faktorer. Det är viktigt att hålla koll på sitt blodtryck och man kan vända sig till vården för att få det uppmätt. Blodtrycket är inte konstant, det varierar över tiden så man behöver mäta regelbundet. Därvid är aktivitetsarmbandet Q6 ett komplement till mätningar av vården. Bandet ger fördelen att det kan sköta mätningar automatiskt och spara värden till mobilapp. Man får en stor uppsättning mätvärden som kan användas som referens för att se variationer och förändringar i sitt blodtryck. 

Man kan starta blodtrycksmätning manuellt med bandets display eller med appen för att vid behov och önskemål kolla sitt blodtryck. Genom at aktivera bandets funktion för "Hälsohistorik" kan bandet mäta och spara automatiskt till mobilappen. Det finns möjlighet att begränsa den automatiska mätingen till en viss del av dygnet, eller låta bandet göra det 24 timmae per dygn. Bandet samlar värden och sammanställer ett medelvärde per dag som presenteras i en tabell. Vill man granska hur trycket varierat under ett speciellt dygn kan man öppna det datumet och se en grafisk presentation om hur blodtrycket varierat timme för timme.

Aktivitetsbandet Q6 mäter automatiskt blodtrycket och sparar värden till mobilapp, genomsnittsvärde per dag och blodtryckskurva som visar variationer över tiden

Bandet är ett bra komplement till mätningar med medicinsk utrustning i vården och framförallt möjligheten att med automatik mäta regelbundet och frekvent ger möjlighet att upptäcka förändringar.

 

Stegräkning & Pulsmätning

Stegräknare och pulsmätare är basfunktioner i det här aktivitetsbandet, den mäter och registrerar automatiskt. Pulsmätning görs med fotopletysmografi (PPM) som mäter reflektion av ljus som skickas från armbandet mot armen och räknar med en algoritm fram pulsen utifrån det. Samma teknik används för att beräkna blodtryck. Pulsmätning kan man starta med armbandet genom att bläddra fram funktionen i armbandets display. Efter några sekunder visas aktuell puls i armbandet. Med funktionen "Hälsohistorik" mäter och sparar bandet värden för pulsen hela dygnet. Du får genomsnittsvärden per vecka och dygn och kan ta fram en grafisk bild av hur pulsen varierat under varje dygn. 

Stegräknaren visar i bandets display hur många steg som tagits aktuellt dygn och hur lång distans och hur många kalorier det motsvarar. Steghistorik samlas i mobilappen och presenteras per dag, vecka och månad.

Med hjälp av stegräknaren kan du mäta och registrera promenader och joggingrundor. Det finns två möjligheter att starta ett pass, dels direkt i armbandet där du kan välja mellan fyra olika aktivitetstyper; Löpning, Promenad, Gå på tur och Basketboll. När du startar en aktiviet med bandet mäter bandet antal steg, distans (ej för basketboll) och kaloriförbrukning. Värdena förs sedan över och sparas under aktiviteter i mobilappen. Den lista som finns där har märkning för om aktiviteten startas direkt med bandet eller med mobilappen och skillnaden är GPS-funktion

Om man startar en aktivitet med mobilappen så kopplas det ihop med mobiltelefonenes GPS-funktion. I appen kan man välja mellan "walking, running & hiking". Genom att registrera dina aktiviteter via armbandet eller appen får du mer information om dina rörelser. Förutom att du kan koppla en promenad eller joggingtur till en karta över hur du rört dig, får du mer detaljerad information om själva passet. Du hittar uppgifter om tid, hastighet, kalorier, antal steg och steg/min och evetuella höjdskillnader.

Aktivitetsband Q6 registrerar löprundan med Google Maps 

 

Fler funktioner

Aktivitetsmål; sätt ditt aktivitetsmål i antal steg per dag 

Meddelanden; aktivera meddelande från sociala appar mm. till armbandets display för att minska behov att plocka fram mobilen i tid och otid när du hör att du får en avisering. Det är enklare och mer avstressande att slänga ett snabbt öga på armbandet istället för att plocka upp och tända skärmen på en mobiltelefon. När du får ett meddelande eller en avisering vibrerar armbandet. Du kan välja i appen vad du vill ska synas i armbandet, ex inkommande samtal, Facebook aviseringa, Twitter, mfl. För att ytterligare minska stress av ständiga aviseringar kan du begränsa under vilken tid på dygnet du tar emot aviseringar i armbandet, exvis mellan kl. 8 och 22. 

Inaktivitetslarm; aktivera detta larm som påminner dig när du har suttit still utan aktivitet i en 1 timma, då kan det passa bra med en bensträckare eller lite streching. Även det här larmet kan du låta vara aktivt under bestämda klockslag tex från kl. 8 till kl. 22 varje dag.

Påmin om att dricka; Ställ in för vilken del av dygnet påminnelse ska gälla och med vilket intervall (30min - 180 min).

Väckning / Larm; Använd armbandet som väckarklocka eller anna påminnelse. Ange klockslag för larm och för vilka veckdagar det ska aktiveras i appen.  

Fjärrkontroll; Använd armbandet som fjärrkontroll för moblkameran, genom att skaka på armen startar nedräkning 3-2-1 klick.

Google Fitness; Appen är kompatibel med Googel Fitness och överför automatiskt information om du akiverar funktionen.

 

Specifikationer

Batteri

Inbyggt laddningsbart Li-polymer, med USB/klippkontakt, 3 stift, kapacitet 90 mAh, normalt räcker laddat batteri till standby i 7-12 dagar och vid användning 5-8 dagar. Laddningstid 1.4 h. (AC-adapter ingår ej, laddningskabel passar till standard Typ A USB, vanliga mobilladdare)

Band

Behagligt band med perforeing, hudvänligt mateial ABS+PC+Silikon, 25 cm band + klockenheten

Vattentålig

Enligt IP68, kan användas vid dusch och bad.

Display

Färgskärm med animerade ikoner, 0,96" IPS, 80x160

Processor etc.

Realtek RTL8762AJ, Pulssensor EM1028, 64KB RAM + 256KB ROM, Bluetooth BLE 4.0

Mått & vikt

250 x 20,6 x 11.8 mm,

24.9 g

 Aktivitetsband Q6 håller koll på blodtrycket automatiskt

 

Hälsa & Livsstil

Aktivitet och hälsa handlar mycket om att röra på sig, träna styrka, motionera och ha goda kostvanor. Tillsammans med det behövs ordentlig återhämtning med sömn och vila. Allt hänger ihop och ger goda förutsättningar för god livskvalitet. Vi är alla individer med olika förutsättningar men är till syvene och sist personligt ansvariga för att göra det bästa av vår tillvaro och att ta hand om vår personliga hälsa. Vi triggas och motiveras av olika saker eller händelser. Digilives filosofi är att man kan motivera sig till förbättringar om man kan mäta sina egna resultat och värden. Det blir lättare att anstränga sig lite mer för den goda sakens skull om man kan mäta resultatet. Strävan att nå förbättringar måste balanseras med tålamod och uthållighet, förändringar kan ta tid. Vi erbjuder wearables och gadgets som hjälper dig mäta, spara och analysera dina aktiviteter och din hälsa.

Aktiv livsstil, hälsa, håll koll på aktiviteter med aktivitetsbandet Q6

 

Utforska denna kategori: Hälsa
Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter